Aktuality

  12.4.2018    UCM v Trnave navštívil veľvyslanec SRN Joachim Bleicker

Dňa 11.4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. Pán veľvyslanec bol prijatý povereným rektorom UCM prof. Ing. Jozef Lehotayom, Dr.Sc., za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Ruženy  Kozmovej, CSc. a dekanky FF UCM doc. PhDr. Kataríny  Slobodovej Novákovej, PhD. Témami rozhovorov boli možnosti spolupráce v oblasti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, ako i potreba získania DAAD lektora. Stretnutia sa zúčastnil aj Prof.(em) Dr. Georg Lohman, doc.  Martin Muranský, PhD. et Dr. phil. a vedúca katedry germanistiky PhDr. Daniela Drinková.

Súčasťou návštevy veľvyslanca pána  Bleickera bolo stretnutie so študentmi  a pedagógmi katedry germanistiky v Univerzitnej knižnici a prezentácia knihy Ľudské práva, ktorej editorom nemeckého originálu je Prof. Lohman a na preklade do slovenčiny sa podieľala PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. Editor slovenského vydania knihy, doc. Muránsky, vysoko vyzdvihol prínos a iniciatívu Katedry  germanistiky pri realizácii prekladu prezentovanej publikácie z nemčiny, ktorá je jedinečná svojho druhu v slovenskom a českom vedeckom prostredí.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Vlachovičová
Zdroj: dekanát FF