Aktuality

UCM v Trnave udelila titul docent

Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 udelila vedecko – pedagogický titul docent v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa PhDr. Jaroslavovi Mihálikovi, PhD. Novému docentovi srdečne blahoželáme.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: referát VVČ
Dátum vloženia: 17.4.2018