Aktuality

  23.5.2018    Rektor univerzity odovzdal menovací dekrét novému dekanovi FPV UCM

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dňa 23. mája 2018 na slávnostnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM a za prítomnosti predsedu Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. odovzdal menovací dekrét a dekoroval insígniou nového dekana Fakulty prírodných vied UCM doc. Ing. Jozefa Sokola, CSc.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Vrbovská
Zdroj: asistentka rektora