Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII”

Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII” sa konala na Fakulte sociálnych vied v dňoch 14. a 15. júna 2018 pod záštitou dekana FSV doc. Petra Horvátha, PhD. a pod záštitou CERCLES. Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre výmenu teoretických poznatkov a výsledkov praxe v oblasti vyučovania jazyka vo vysokoškolskom vzdelávaní v zhode s politikou Európskej Komisie. Konferencia mala za úlohu podporiť výmenu vedeckých informácií a vedomostí získaných v danej oblasti. Konferencie sa zúčastnili jazykoví experti a učitelia odborného cudzieho jazyka na univerzitách na Slovensku,  v Česku, Chorvátsku, Rumunsku, Rakúsku, Nemecku a na  Ukrajine.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Igazová, PhD.
Zdroj: FSV UCM
Dátum vloženia: 18.6.2018