Aktuality

  15.8.2018    Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu. Tieto výzvy majú charakter uzavretých výziev s dátumom uzavretia 14. 12. 2018.

Jedná sa o tieto výzvy:

  1. VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
  2. VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
  3. VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
  4. VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
  5. VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Všetky uvedené výzvy, vrátane príloh  sú publikované na: https://www.opvai.sk/aktuality/vyzvy-dsv/

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je oprávneným žiadateľom, resp. partnerom z pohľadu právnej formy ako aj z pohľadu oprávnenosti miesta realizácie projektu.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou