Aktuality

Inaugurácia rektora UCM a slávnostné otvorenie akademického roka

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19 a inauguráciu rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prorektorov UCM.

Termín: 1. októbra 2018 o 10.00 hod.

Miesto konania: Aula UCM na Bučianskej ulici 4/A, Trnava

Program:

  1. Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19
  2. Inaugurácia nového  rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc.
  3. Odovzdávanie ocenení
  4. Slávnostné príhovory
  5. Záver akademickej slávnosti
  6. Odhalenie pamätnej tabule Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc.

Študenti a zamestnanci sú srdečne pozvaní na akademickú slávnosť.

Mapka - príjazd k aule UCM

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 23.8.2018
Dátum aktualizácie: 18.7.2019