Aktuality

Imatrikulácie prvákov

V dňoch 16. novembra a 23. novembra sa uskutočnia na UCM slávnostné imatrikulácie študentov I. roku denného bakalárskeho štúdia.

IMATRIKULÁCIA je slávnostné uvedenie študenta na vysokoškolskú pôdu. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu sa študent stáva členom akademickej obce.
(Zdroj: http://www.vysokeskoly.sk/akademicky-slovnik/heslo/imatrikulacia)

Na UCM sa tradične konajú imatrikulácie študentov ako súčasť života vysokoškolských študentov a celej akademickej obce  na fakultách a celkovo univerzite. Študenti sa stávajú súčasťou akademickej obce svojej Alma-mater. Za účasti akademických funkcionárov univerzity a fakulty skladajú sľub na žezlo (insígniu univerzity), ktorým sa zaväzujú byť poctivými študentmi svojej alma mater a budú ctiť dobré meno fakulty a univerzity.

ALMA MATER je pojem z latiny a označuje matku živiteľku. Pôvodne sa týmto pojmom označovali antické bohyne matky. Motto univerzity v Bologni, ako najstaršej európskej univerzity obsahuje priamo toto slovné spojenie. V dnešnom význame sa v prenesenom význame takto označujú vysoké školy alebo univerzity, ktorú určitý študent navštevuje alebo navštevoval, teda materskú univerzitu.
(Zdroj: http://cojeto.superia.cz/skolstvi/alma_mater.php)

Milí študenti, nezabudnite, že nakoľko podujatie je slávnostného charakteru,  vyžaduje i adekvátne spoločenské oblečenie.

Viac informácií o termínoch pre konkrétne fakulty a skupiny študentov TU

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 14.11.2018