Aktuality

Úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika

Doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave absolvovala úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika – v tomto odbore ako prvá na Slovensku, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Gratulujeme a želáme veľa ďalších pracovných úspechov.

Ilustračné foto: https://www.eurocellnet.eu/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 21.11.2018