Aktuality

Informačný seminár Erasmus+ stáže

Dňa 12. decembra 2018 o 13.00 hod. sa v zasadačke FSV - miestnosť č. 203 v budove na Bučianskej ulici uskutoční informačný seminár pre študentov so záujmom o pracovnú Erasmus+ stáž pre študentov alebo absolventov Bc. alebo Mgr. štúdia.

Seminár organizuje konzorcium Workspace Europe, ktoré zabezpečuje pre študentov UCM stáže v rámci programu Erasmus+.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 4.12.2018