Aktuality

Program na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science"

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

1. januára 2019 bude otvorené prihlasovanie do tretieho ročníka súťaže L'OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede, ktorá môže byť zaujímavá pre vedkyne vo Vašej inštitúcií. Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane). Víťazka každej kategórie získa výhru 5 000 €.

Podmienky účasti:
- Slovenské štátne občianstvo
- Titul PhD.
- Venovanie sa vedeckej činnosti
- Výskum v oblasti Vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách
- Výskum sa musí konať v Slovenskej republike
- Vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok
- Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31.marca 2019. Registrácia je možná na stránke: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže:
- Kompletne vyplnený registračný formulár
- Kópia diplomu PhD.
- Odborný životopis v anglickom jazyku
- Zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus
- Zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
- Opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
- Odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)

Vyhodnotenie súťaže:

Prihlášky bude posudzovať expertná porota, ktorá vyberie 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoj projekt pre porotou v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Na základe prezentácií budú vybraté dve víťazky, z ktorých každá získa výhru 5 000 € na podporu výskumu a budú tiež ocenené na galavečere, ktorý sa uskutoční v septembri 2019.

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať:

Martina Šinková
Projektová manažérka
tel.: +421 948 400 929 / e-mail: sinkovajohn(zav.)doesovva.sk
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Námestie 1. mája 15, 811 06 Bratislava

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie kvality a vedy
Dátum vloženia: 17.12.2018