Aktuality

Zrušenie „Hodinky s rektorom“

Vzhľadom na neprítomnosť p. rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. v úrade sa Hodinka s rektorom dňa 9.1.2019 a 16.1.2019 ruší.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 7.1.2019