Aktuality

Deň otvorených dverí na UCM úspešný

Dňa 29.1.2019 sa uskutočnil Deň Otvorených Dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V priestoroch modernej budovy Fakulty sociálnych vied sa vo foyer na prízemí prezentovali jednotlivé fakulty univerzity, ale aj záujmové spolky a súčasti univerzity.

Filozofická fakulta, ktorá neorganizuje samostatný DOD fakulty,  na širšej ploche predstavila všetkých svojich 9 katedier, kde sa postupne mohli uchádzači dozvedieť nielen informácie o nových študijných programoch, ale komplexne o ponuke študijných programov fakulty. Fakulta masmediálnej komunikácie, okrem informácií, spríjemnila účastníkom deň i zvukovými ukážkami a ukážkami práce v rádiu, zástupcovia  z Fakulty sociálnych vied trpezlivo vysvetľovali možnosti uplatnenia absolventov a poukázala na dobrý základ pre budúcich študentov pre uplatnenie vo verejnej sfére v prípade vyštudovania práve FSV. Fakulta prírodných vied isto zaujala svojimi ukážkami virtuálnej reality, praktickými ukážkami pokusov, doplnením svojho stánku o farebné  skúmavky, dózičky a pipety. Zaujal aj Inštitút balneológie, fyzioterapie a liečebnej  rehabilitácie nielen teoretickými  informáciami, ale aj praktickými ukážkami masáží  a fyzioterapie.

Okrem fakúlt sa na DOD zúčastnili i zástupcovia z Unitty - univerzitného speváckeho zboru, súboru Trnafčan a aj zo Študentskej rady. Slovenská akademická informačná agentúra mala taktiež svoje stanovište a jej pracovníčka informovala potenciálnych uchádzačov o možnostiach zahraničných pobytov počas štúdia.

Zároveň v aule Jozefa Matúša pútavo  odprezentoval prorektor Michal Lukáč univerzitu ako celok, zmapoval jej jednotlivé aktivity, predstavil možnosti štúdia, ale i príklady zmysluplného trávenia voľného času našich študentov. Ďalej poskytol praktické informácie potrebné pre študentov - možnosti ubytovania aj stravovania. Následne poverení zástupcovia fakúlt podrobne oboznámili prítomných so svojimi materskými fakultami.

Prezentácie boli doplnené hudobnými vsuvkami – spevom šikovných študentov FMK Martina Císara a Barbory Hazuchovej, čo bolo určite príjemným osviežením programu.

Vďaka patrí predovšetkým všetkým zúčastneným študentom/uchádzačom, rodičom, výchovným poradcom a ďalším zúčastneným návštevníkom Dňa otvorených dverí za účasť a otázky.

Študenti a zamestnanci fakúlt, rektorátu i zúčastnených súčastí i vystupujúci študenti, tak ako aj prezentujúci v aule si zaslúžia uznanie za pozitívne naladenie, poskytnutie vyčerpávajúcich informácií a ústretovú spoluprácu so spoločným cieľom - predstaviť našu alma mater v tom najlepšom svetle.

Akcia sa uskutočnila pod garanciou oddelenia pre prácu s verejnosťou univerzity.

Video o DOD (Zdroj: FMK UCM)

Prezentácia.

Fotogaléria.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deň otvorených dverí na UCM - pozvánka

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 29. 1. 2019 (utorok) od 9.00 hod do 14.00 hod. v priestoroch UCM, Bučianska ulica 4/A, Trnava.

Okrem prezentácie a predstavenia možností štúdia na univerzite a študijných programov sa stredoškoláci budú môcť zoznámiť s prostredím univerzity a budú im predstavené možnosti ďalšieho rozvoja a uplatnenia svojich schopností počas voľného času v záujmových súboroch a univerzitných, prípadne fakultných médiách (fakultná televízia, časopisy, rádio, spevácky súbor, folklórny súbor a pod.). Oboznámia sa aj s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať. 

Program:

Príchod študentov od 8.45 hod.

1. blok prezentácií:

Od 10.00 h. - 12.00 h.

Prezentácia o univerzite

Prezentácia fakúlt v poradí

 • Filozofická fakulta
 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta sociálnych vied
 • Fakulta masmediálnej komunikácie
 • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Losovanie tomboly.

 • Medzi jednotlivými  prezentáciami budú prebiehať vystúpenia súborov príp. spevákov a ďalšie zaujímavé vsuvky.

Uvidíte:

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 • A ak chceš už teraz niečo o fakultách vedieť, nech sa páči, prečítaj si TU.
 • A ak niečo viac o termínoch a podmienkach podania prihlášok, plánovaných počtoch na prijatie - TU.
 • Viac informácií o možnostiach realizácie sa  popri štúdiu - TU.
 • Ako sa prihlásiť na štúdium a dokedy?
 • Plagátik na stiahnutie TU.

V prípade záujmu vyššieho počtu návštevníkov DOD 2019 sa v poobedných hodinách uskutoční i druhý blok prezentácií fakúlt.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Pozrite si FOTOGALÉRIU DOD UCM 2018.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.1.2019