Aktuality

  8.1.2019    Deň otvorených dverí na UCM – dňa 29.1.2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 29. 1. 2019 (utorok) od 9.00 hod do 14.00 hod. v  priestoroch UCM, Bučianska ulica 4/A, Trnava.

Okrem prezentácie a predstavenia možností štúdia na univerzite a študijných programov sa stredoškoláci budú môcť zoznámiť s prostredím univerzity a budú im predstavené možnosti ďalšieho rozvoja a uplatnenia svojich schopností počas voľného času v záujmových súboroch a univerzitných, prípadne fakultných médiách (fakultná televízia, časopisy, rádio, spevácky súbor, folklórny súbor a pod.). Oboznámia sa aj s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať. 

Program:

Príchod študentov od 8.45 hod.

1. blok prezentácií:

Od 10.00 h. - 12.00 h.

Prezentácia o univerzite

Prezentácia fakúlt v poradí

  • Filozofická fakulta
  • Fakulta prírodných vied
  • Fakulta sociálnych vied
  • Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Losovanie tomboly.

  • Medzi jednotlivými  prezentáciami budú prebiehať vystúpenia súborov príp. spevákov a ďalšie zaujímavé vsuvky.

Uvidíte:

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  • A ak chceš už teraz niečo o fakultách vedieť, nech sa páči, prečítaj si TU.
  • A ak niečo viac o termínoch a podmienkach podania prihlášok, plánovaných počtoch na prijatie - TU.
  • Viac informácií o možnostiach realizácie sa  popri štúdiu - TU.

  • Plagátik na stiahnutie TU.

V prípade záujmu vyššieho počtu návštevníkov DOD 2019 sa v poobedných hodinách uskutoční i druhý blok prezentácií fakúlt.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Pozrite si FOTOGALÉRIU DOD UCM 2018.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou