Aktuality

UCM v médiách

Prečítajte si články, v ktorých je uvedená UCM v Trnave alebo sú priamo z dielne nás a fakúlt.

Výber informácií publikovaných a zverejnených o Univerzite sv. Cyrila a Metoda v médiách (priebežne dopĺňané) nájdete v pravom roletovom menu Verejnosť – UCM v médiách.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 16.1.2019