Aktuality

Výskumný APVV projekt z UCM - excelentný

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila publikáciu Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej je zaradený aj  výskumný projekt APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, pod vedením prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM a Centra pre bioetiku, ktorý agentúra zaradila  medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Bližšie informácie (str. 52-53): https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 25.1.2019