Aktuality

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu (FF UCM)

V dňoch 11. - 12. februára 2019 sa bude konať na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod garanciou Filozofickej fakulty tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Hľadanie indiánskej Ameriky 3. Organizátori zostavili program, ktorý nie je zaujímavý výhradne pre etnológov, ale aj študentov,  pedagógov a vedcov  z rôznych oblastí humanitných vied. Konferencia má ambíciu prezentovať pohľady na "indiánsku Ameriku" rôznorodo a pestro z pozície známych vedcov, vo svete uznávaných odborníkov, ale aj mladých vedeckých pracovníkov.

Viac: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1012/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.2.2019