Aktuality

10. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je literárna, výtvarná, elektronická súťaž registrovaná MŠVVŠ SR, organizovaná od 10.ročníka Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre na celoštátnej úrovni.

Vyhlasovateľom súťaže je Filozofická fakulta UKF Nitra.

Výzvu nájdete TU.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 7.6.2019 v Nitre.

Schválený organizačný poriadok je zverejnený na: http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/aktivity/svaetoplukovo-kralovstvo-oziva

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 5.2.2019