Aktuality

Súťaž - O kvalite vysokého školstva

Milý študent, milá študentka,

Študentská rada vysokých škôl Vás pozýva zapojiť sa do esejistickej súťaže O kvalite vysokého školstva, ktorá sa uskutočňuje v rámci Konventu akademických senátov 2019.

Študenti majú možnosť napísať esej v maximálnom rozsahu 700 slov na jednu z nasledovných tém:

· Ako študenti vnímajú kvalitu vysokých škôl?

· Čo je podľa študentov kvalita vysokých škôl?

· Ako môžu študenti prispieť k zlepšeniu kvality?

· Ako zastaviť odliv študentov do zahraničia?

· Prečo sa oplatí ostať študovať na Slovensku?

· Ako navrátiť dôveru v slovenské vysoké školstvo?

· Čo je najväčším problémom slovenského vysokého školstva?

Autori a autorky najlepších prác budú pozvaní na Konvent akademických senátov 2019, kde budú mať možnosť na pôde Národnej rady Slovenskej republiky odprezentovať svoj príspevok.

Víťaz, ktorý vzíde z hlasovania účastníkov Konventu akademických senátov, bude ocenený účasťou na medzinárodnej konferencii zameranej na zabezpečovanie kvality EQAF, ktorá sa uskutoční v novembri 2019 v Berlíne.

Bližšie informácie nájdete TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Peterková
Zdroj: Študentská rada UCM
Dátum vloženia: 27.2.2019