Aktuality

Pozvánka na prezentáciu zborníka Cesty Jána Botíka

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a Národopisná spoločnosť Slovenska pozývajú v stredu 27. marca 2019 o 16.30 hod. všetkých záujemcov do čitárne univerzitnej knižnice na prezentáciu zborníka Cesty Jána Botíka, venovaného životu a výskumu etnografa profesora PhDr. Jána Botíka, DrSc.

Pozvánka

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: UK UCM
Dátum vloženia: 8.3.2019