Aktuality

Medzinárodný deň žien na UCM

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, dňa 8. marca 2019, rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. pozval zamestnankyne rektorátnych oddelení UCM na posedenie pri káve a malom občerstvení. Stretnutia sa okrem pána rektora zúčastnili aj prorektori UCM doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. a Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. a kvestor PhDr. Marcel Behro.

Na úvod obdaroval rektor UCM každú zamestnankyňu kvetom, následne mal krátky príhovor, ktorým poďakoval ženám za ich prácu v zamestnaní, ale i starostlivosť o rodinu a blízkych.

Týmto bola založená nová tradícia stretnutí pri príležitosti sviatku žien a veríme, že sa aj budúci rok stretneme pri jednom stole v takom hojnom počte.

Fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť na INTRANETE UCM.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Bc. Nikoleta Uherčíková
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.3.2019