Aktuality

  11.3.2019    Medzinárodný deň žien na UCM

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, dňa 8. marca 2019, rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. pozval zamestnankyne rektorátnych oddelení UCM na posedenie pri káve a malom občerstvení. Stretnutia sa okrem pána rektora zúčastnili aj prorektori UCM doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. a Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. a kvestor PhDr. Marcel Behro.

Na úvod obdaroval rektor UCM každú zamestnankyňu kvetom, následne mal krátky príhovor, ktorým poďakoval ženám za ich prácu v zamestnaní, ale i starostlivosť o rodinu a blízkych.

Týmto bola založená nová tradícia stretnutí pri príležitosti sviatku žien a veríme, že sa aj budúci rok stretneme pri jednom stole v takom hojnom počte.

Fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť na INTRANETE UCM.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Bc. Nikoleta Uherčíková
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou