Aktuality

Rektor udelil ocenenie študentke FMK UCM

Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. udelil ocenenie za významnú reprezentáciu univerzity v rámci pôsobenia v Erasmus Student Network Trnava (ESN Trnava) a spoluprácu pri starostlivosti o študentov prichádzajúcich prostredníctvom programu Erasmus+ študentke Bc. Michaele Podolinskej. Michaela zároveň od mája 2017 pôsobí ako prezidentka ESN Trnava.

Viac o ESN TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Bc. Nikoleta Uherčíková
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 12.3.2019