Aktuality

  15.4.2019    Spoločná konferencia s TTSK

Dňa 29. apríla 2019 sa uskutoční prvý ročník odbornej konferencie  SPOLOČNÝ PRIESTOR s tematickým zameraním  Autizmus – samota, ktorá nebolí.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou rektora UCM v Trnave Romana Boču a  župana TTSK  Jozefa Viskupiča.

UCM v Trnave prostredníctvom Fakulty sociálnych vied spolu  s  Trnavským samosprávnym krajom, OZ Spoločnosťou pre zmysluplný život v Trnave a  Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave sa spojili s cieľom vytvorenia dostatočného a dôstojného priestoru na prezentáciu odborných vedomostí a poznatkov, ale i možnosti na zdieľanie praktických skúseností a problémov, ktoré sa s danou problematikou viažu. Cieľovou skupinou konferencie sú teda nielen odborníci (lekári, odborníci, vysokoškolskí učitelia) zaoberajúci sa touto tematikou, ale i príbuzní osôb postihnutých autizmom, odborní zamestnanci centier pre osoby trpiace týmto postihnutím a ďalší záujemci, ktorých sa problematika týka.

Konferencia bude prebiehať na UCM, v budove  na Bučianskej ulici 4/A.

Bližšie informácie o možnosti prihlásenia sa, o programe a workshopoch, ktorých sa účastníci budú môcť zúčastniť nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou