Aktuality

Štipendiá Fulbrightovej nadácie - ponuka

Komisia J. W. Fulbrighta sa zaoberá vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Aktivity Komisie zahrňujú grantové programy a poradenské a informačné služby.

Okrem iných aktivít ponúka nadácia štipendiá pre jednotlivcov a nadácie.

Viac: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia

Programy pre jednotlivcov

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium  - termín podávania prihlášok do 30. júna 2019
(Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA)
Viac: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie - deadline  podávania prihlášok do 14. október 2019
(Fulbright Scholar Program)
Viac: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie

Fulbright - Schuman Program – jar/leto 2019
Viac: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program

Programy pre inštitúcie

Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA
http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa

Fulbright Specialists Program
http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program

Fulbright Scholar-In-Residence Program
http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 5.4.2019