Aktuality

Sci-fi filozofia: Nepríťažlivosť krásy budúcnosti

Môže veda ovplyvniť príťažlivosť umenia? Bude budúcnosť patriť nepríťažlivej kráse?

Odpovede na tieto otázky sa možno dozviete na prednáške s názvom Sci-fi filozofia: Nepríťažlivosť  krásy budúcnosti, ktorá sa bude konať 8. mája 2019 o 18.00 h. v kultúrnom centre Malý Berlín.

Prednáša: Mgr. Bogumila Suwara, CSc. (Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied)

Vstup je voľný.

Organizátor: Filozofická fakulta UCM v Trnave
Partner: Malý Berlín

Viac:
https://www.facebook.com/events/637719486666253/
https://nadvorie.com/events/sci-fi-filozofia-nepritazlivost-krasy-buducnosti

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.5.2019