Aktuality

  13.5.2019    Ponuka nepedagogických Erasmus mobilít

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019 a v zimnom semestri 2019/2020.

Komu sú Erasmus mobility školenia určené: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci univerzity. OVV  formou tejto výzvy ponúka účasť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom UCM (administratívni pracovníci rektorátu, úseku kvestora, knižnice, CIKT a ostatných zložiek).

Účel školenia: cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod.

Prijímajúca inštitúcia: ktorákoľvek partnerská univerzita, s ktorou má UCM uzavretú Erasmus medziinštitucionálnu zmluvu o spolupráci (zoznam: https://www.ucm.sk/sk/vseobecne-informacie-01/) alebo je držiteľom Erasmus charty (t.j. zúčastňujú sa aktivít v rámci programu Erasmus+).

Požadované dokumenty: vopred vyplnené tlačivo Program Mobility školenia

Termín doručenia dokumentov: 31.5.2019

Bližšie informácie a zber dokumentov: Mgr. Štefíčková, Oddelenie vonkajších vzťahov

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov