Aktuality

ŠVOČ v odbore Etnológia

Na pôde UCM, sa pod záštitou katedry etnológie a mimoeurópskych štúdii FF UCM a Národopisnej Spoločnosti Slovenska pri SAV, dňa 23. 5. 2019 konalo celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore ETNOLÓGIA. 

Súťažnej prehliadky sa zúčastnili študentky a študenti zo slovenských katedier etnológie (UKF Nitra, UK Bratislava, UMB Banská Bystrica a UCM Trnava).

Katedru etnológie a mimoeurópskych štúdií reprezentovali Lujza Kovalčíková, Clarisse Tatyová a Natália Chmúrová. Špeciálne ocenenie "najlepší z najlepších" -  cenu Dr. Mojmíra Benžu, získala študentka  UCM Clarisse Tatyová.

Oceneným gratulujeme.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 27.5.2019