Aktuality

TRNAVSKÁ ŽUPA POMÔŽE ŽIADATEĽOM O EURÓPSKE FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu-Centrálny koordinačný orgán organizujú dňa 12. júna 2019 (streda) informačný deň na tému "Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty."

Na tomto informačnom dni budú predstavené nasledovné priamo riadené programy:

  • Horizont 2020 - program určený na podporu výskumu a inovácií, zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia.
  • Erasmus + - program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
  • Kreatívna Európa - program na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.
  • LIFE - program určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Informačný deň sa uskutoční v priestoroch Úradu TTSK.

Prihlásiť sa môžete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.6.2019