Aktuality

Workshop pre žiakov ZŠ

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 29. mája 2019 usporiadala denný prezenčný kurz pre šesť redakcií školských časopisov z rôznych miest Slovenska, ktorého cieľom bolo zdokonaľovanie schopností a zručností žiakov v oblasti tvorby školských časopisov.

Na siedmich stanovištiach sa žiaci postupne naučili ako si zvoliť správny názov časopisu, aký by mal mať školský časopis rozsah, ale aj to, prečo sú dobrá štylistika a gramatika pre školský časopis nevyhnutné. Venovali sa tiež grafike a farebnosti časopisov, ale aj tomu, ako by mala vyzerať dobrá novinárska fotografia. Prínosné bolo aj vysvetlenie tvorby žánrov do časopisu či rady o tom, ako si správne zostaviť redakčnú radu a čo je úlohou jednotlivých jej členov. 

Okrem uvedených praktických rád si žiaci prezreli aj priestory fakultných médií. Vyskúšali si ako funguje práca vo fakultnom rádiu Aetter, kde mohli nahrať krátky spot a v HD štúdiu si zas vyskúšali čítačku a natočili krátke zábery pri zelenom plátne.

V závere tohto dňa čakalo deti vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov za najlepší školský časopis. Organizátori kurzu veria, že tento deň bol pre zúčastnené školy prínosný a záživný a tešia sa na inovované a "vylepšené" vydania ich školských časopisov.

Aktivita sa konala v rámci projektu KEGA s názvom Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM. Projekt, ktorý MŠ SR schválilo (pod č. 010UCM-4/2018) s realizáciou riešenia v rokoch 2018 - 2020 je rozvojového charakteru a má napomôcť skvalitniť  výučbu mediálnej výchovy na základných a stredných školách pomocou vzniku a overovania činností Školiaceho mediálneho centra (ŠMC) na FMK UCM.

Viac TU.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 5.6.2019
Dátum aktualizácie: 22.6.2019