Aktuality

Športový deň zamestnancov UCM

Dňa 13.6.2019 sa pod záštitou rektora  prof. Ing. Romana Boču, DrSc. uskutoční ŠPORTOVÝ DEŇ UCM v Trnave, na ktorom môžu pedagógovia, výskumníci i administratívni zamestnanci zrelaxovať, zašportovať si a nadviazať nové priateľstvá.

Podrobný program TU.

Organizátori žiadajú o dodržanie odchodu autobusu – najneskôr 7.50 h. musia byť účastníci už v autobuse, aby bol dodržaný časový harmonogram podujatia.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.6.2019