Aktuality

Prof. Levická z FSV v Trnavskom rádiu

Dňa 6.6.2019 v Rannej šou Trnavského rádia prof. PhDr. Jana Levická, PhD. z Fakulty sociálnych vied v Trnave informovala o aktivitách univerzity v oblasti spolupráce na akciách a podujatiach v sociálnej oblasti - konkrétne o spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a inými subjektami, a aj konkrétnych aktivitách, ktoré UCM v Trnave realizovala príp. má v pláne realizovať s cieľom napomôcť svojimi materiálnymi prostriedkami, priestorovými možnosťami, odbornými a personálnymi kapacitami.

Druhá časť rozhovoru bola venovaná konferencii s názvom Autizmus - samota, ktorá nebolí z cyklu Spoločný priestor. Uskutočnila sa dňa 29.4.2019 na pôde našej univerzity pod záštitou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Mgr. Jozefa Viskupiča. Spoluorganizovali ju UCM v Trnave, TTSK a občianske združenia OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave (SPOZA) a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave.

Zvukový záznam.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.6.2019