Aktuality

Vyjadrenie stanoviska UCM k zmene vysokoškolského zákona

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a akademická obec univerzity vyjadruje podporu Spoločnému vyhláseniu Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k ustanoveniam, ktoré boli včlenené do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019.

Vykonanie zmien v zákone touto formou a  bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl považujeme za výrazné zasahovanie do akademických práv a slobôd. Takéto výrazné úpravy a zmeny v zásadnom zákone, ktorý  upravuje riadenie, činnosť a procesy v univerzitnom a vysokoškolskom prostredí by mali byť vopred prediskutované nielen v akademickej obci, ale aj v odbornej príp. i laickej  verejnosti.

UCM v Trnave podporuje aj elektronickú petíciu, ktorú zorganizovala Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Celé znenie spoločného vyhlásenia Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k ustanoveniam, ktoré boli včlenené bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
PhDr. Marcel Behro

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 13.6.2019