Aktuality

Prax na FPV pre žiakov

V dňoch 10.6-14.6.2019 bola realizovaná na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach odborná laboratórna prax z mikrobiológie pre žiakov 3. ročníka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Žiaci získali vedomosti a absolvovali aj praktické ukážky  týkajúce sa prípravy a sterilizácie živných pôd, očkovania mikroorganizmov, získavania čistých kultúr mikroorganizmov, realizácie základných biochemických testov a mikroskopovania.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 19.6.2019
Dátum aktualizácie: 25.6.2019