Aktuality

Prihlás sa - 2. kolo prijímania prihlášok

Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a Fakulta masmediálnej komunikácie prijímajú prihlášky aj v 2. kole.

Viac o prijímacích konaniach na fakultách:

Absolventi stredných škôl sa môžu prihlásiť na študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia – I. stupeň štúdia (v tabuľke).

Termíny podania prihlášok:

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 20.6.2019
Dátum aktualizácie: 19.8.2019