Aktuality

Prihlás sa - 2. kolo prijímania prihlášok

Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied a Fakulta sociálnych vied prijímajú prihlášky aj v 2. kole.

Viac o prijímacích konaniach na fakultách:

Termíny podania prihlášok:

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 20.6.2019
Dátum aktualizácie: 10.7.2019