Aktuality

Pripomíname si štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda

Dnes je štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Už včera sme si pripomenuli našich patrónov kladením venca pri súsoší sv. Cyrila a Metoda, ktoré bolo osadené pred hlavnou budovou univerzity na nám. Jozefa Herdu pri príležitosti 15. výročia jej vzniku, v roku 2012. Keďže sme mali takisto posledný deň Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda 2019, po slávnostných promóciách a na úplný záver v predvečer štátneho sviatku sme si s našimi malými študentmi, resp. už absolventmi, pripomenuli výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.


Slávni slovanskí VIEROZVESTCI SV. CYRIL a METOD tvoria v dejinách Slovanov, a zvlášť Slovákov, jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako "Filozof". V r. 863 na žiadosť kniežaťa Rastislava Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Konštantín, ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi.
Dnes je štátny sviatok, pretože považujeme Cyrila a Metoda za tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Pripomíname si slovanských vierozvestov, ktorí priniesli vieru, zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou
Dátum vloženia: 5.7.2019
Dátum aktualizácie: 8.7.2019