Aktuality

TRNAFČAN v Trnavskom rádiu (pridaný zvukový záznam)

V piatok 5. 7. 2019 navštívili Trnavské rádio organizačný vedúci univerzitného folklórneho súboru TRNAFČAN Pavol Skaličan a tanečníčka a zároveň absolventka FMK UCM Danka Štulrajterová.

Univerzita podporuje mnoho aktivít študentov a Univerzitný folklórny súbor Trnafčan je jednou z nich. Členmi súboru sú šikovní hudobníci, tanečníci a speváci vo veku od 15-30 rokov, mnohí z nich sú našimi študentmi alebo aj absolventmi. Pavol Skaličan a tanečníčka Danka porozprávali, čo všetko činnosť v súbore znamená a vyžaduje, ako sa súbor prezentuje vo verejnosti, koľkých súťaží sa zúčastnili, kto môže byť členom a aj prečo túto krásnu, ale určite náročnú činnosť robia. Poinformovali aj o novinke – zaradení voliteľného predmetu s tematikou folklóru do učebných plánov niektorých fakúlt a IFBLR v nasledujúcom akademickom roku.

Zvukový záznam.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.7.2019
Dátum aktualizácie: 15.7.2019