Aktuality

Ponuka nepedagogickej Erasmus mobility

Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v septembri 2019 a v zimnom semestri 2019/2020.

Komu sú Erasmus mobility školenia určené: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci univerzity. OVV  formou tejto výzvy ponúka účasť najmä nepedagogickým zamestnancom UCM (administratívni pracovníci rektorátu, úseku kvestora, knižnice, CIKT a ostatných zložiek), vo výnimočných prípadoch aj pedagogickým zamestnancom.

Účel školenia: cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod.

Prijímajúca inštitúcia: ktorákoľvek partnerská univerzita, s ktorou má UCM uzavretú Erasmus medziinštitucionálnu zmluvu o spolupráci alebo je držiteľom Erasmus charty (t.j. zúčastňujú sa aktivít v rámci programu Erasmus+).

Požadované dokumenty: vopred vyplnené tlačivo Program Mobility školenia - stiahnuť tu

Termín doručenia dokumentov: 31.8.2019

Termín výberového konania: 2.9. 2019 – miesto a čas bude upresnené

Bližšie informácie a zber dokumentov: Mgr. Štefíčková, Oddelenie vonkajších vzťahov

Dokumenty:

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 7.8.2019
Dátum aktualizácie: 20.8.2019