Aktuality

UCM odborne skartovala takmer 6,5 ton písomností

Práca archivárov na UCM napreduje. V tomto kalendárnom roku sa 16. augusta uskutočnila už druhá  skartácia vyradených registratúrnych záznamov. Za tri hodiny boli vďaka špeciálnemu pojazdnému skratkovaciemu systému  odborne zlikvidovaných viac ako štyri tony už nepotrebného „papiera“. Celkové množstvo doteraz predstavuje hmotnosť úctyhodných 6 475,4 kg dokumentov.

Likvidácii písomností predchádzalo zodpovedné, fyzicky a časovo veľmi náročné triedenie podľa príslušných predpisov a potom získanie  súhlasných rozhodnutí o vyradení od Ministerstva vnútra SR - Štátneho archívu v Trnave.

Certifikáty o zničení dôverných materiálov, ktoré skartačná spoločnosť vystavuje, sú pre univerzitu zárukou dodržiavania bezpečnostných noriem vrátane zabezpečenia súladu s požiadavkami GDPR.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou
Dátum vloženia: 19.8.2019
Dátum aktualizácie: 20.8.2019