Aktuality

Špičkový vedecký tím na FPV

Špičkový vedecký tím na Fakulte prírodných vied UCM (Katedra chémie) publikoval v ostatnom čase rad významných vedeckých publikácií v prestížnom vedeckom časopise Inorganic Chemistry (USA).

Tím tvoria prof. Ing. Roman Boča, DrSc., doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. a RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD. a spolupracuje najmä s doc. Ing. Jánom Moncoľom, PhD. z FCHPT STU Bratislava. Uvedené výstupy akceptovala databáza NatureIndex, ktorá porovnáva výstupy z najkvalitnejších vedeckých časopisov v prírodných vedách.

Tím z UCM obsadil 2. miesto v rámci výskumných inštitúcií na Slovensku a prvé miesto v rámci univerzít v SR (https://www.natureindex.com/country-outputs/slovakia). Toto poradie nevyplýva z celkového počtu špičkových publikácií v sledovanom období (AC faktor), ale z fragmentálneho faktora (FC) vzhľadom na počet spoluautorov publikácie s afiliáciou daného pracoviska.

Tabuľka obsahuje  nápočty všetkých výskumných výstupov uverejnených v období od 1. marca 2018 do 28. februára 2019, ktoré sú sledované  cez Nature Index.

Top inštitúcie zo  Slovenska:
 
1. Slovenská akadémia vied (SAV),  AC 78, FC 5.16
2. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM), AC 5, FC 2.74
3. Univerzita Komenského v Bratislave (UK), AC 63, FC 2.14
4. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), AC 10, FC 1.24
5. Technická univerzita  v Košiciach (TUKE), AC 14, FC 0.21
6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, AC 15, FC 0.16

Viac informácií nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 21.8.2019
Dátum aktualizácie: 5.9.2019