Aktuality

Štúdium čínskeho jazyka

Milí študenti, v akademickom roku 2019/2020 bude opäť prebiehať štúdium čínskeho jazyka. Vyučujúcim bude lektor z Konfuciovho inštitútu z Bratislavy, pán Xin Fan, ktorý nadväzuje na svoje pôsobenie u nás na univerzite počas minulého akademického roka.

Kurz sa uskutoční vo viacerých leveloch podľa úrovní uchádzačov a rozvrh bude určený na základe individuálnych dohôd s uchádzačmi.

Prihlásiť sa môžete u Mgr., Mgr. art. Lenky Slovak (oddelenie vonkajších vzťahov), číslo dverí 109/b, prípadne mailom na lenka.slovakjohn(zav.)doeucm.sk

Prihlasovanie je otvorené počas celého septembra.

Tešíme sa na Vás!

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 9.9.2019