Aktuality

UCM na veľtrhu GAUDEAMUS-AKADÉMIA 2019 Bratislava

UCM  sa zúčastní na podujatí EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.9. – 26.9. 2019 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.

Veľtrh návštevníkom ponúkne 350 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 7 000 študijných programov. Na veľtrhu budú zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Rakúska, Talianska a Nemecka.

Cieľom veľtrhu je poskytnúť študentom stredných škôl z Bratislavského regiónu komplexné informácie, poradenstvo a maximálnu podporu pri ich kľúčovom životnom rozhodnutí, ktorým voľba štúdia po maturite bez pochyby je.

Viac: tlačová správa organizátora

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.9.2019