Aktuality

Ustanovujúce stretnutie SAAPM

Dňa 9. 9. 2019 sa v Bratislave na Ekonomickej univerzite uskutočnilo ustanovujúce stretnutie Slovenskej Akademickej Asociácie pre Personálny Manažment (SAAPM) Slovak Academic Association for People Management. Za Ústav občianskej spoločnosti sa ho zúčastnili docentka Stachová a docent Stacho. V rámci stretnutia boli precizované stanovy asociácie a obsah činnosti a taktiež náplne činností jej členov. V rámci stretnutia sa taktiež konali voľby do orgánov asociácie, pričom doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. bola zvolená za prezidentku a doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. za člena predstavenstva asociácie SAAPM. Najbližšie stretnutie - Konferencia asociácie SAAPM sa uskutoční v januári 2020 na Ústave občianskej spoločnosti UCM v Trnave.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Zdroj: Ústav občianskej spoločnosti
Dátum vloženia: 12.9.2019
Dátum aktualizácie: 19.9.2019