Aktuality

UCM na veľtrhu GAUDEAMUS-AKADÉMIA BRATISLAVA 2019

V dňoch 24. až 26. septembra 2019 sa uskutočnil XXIII. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS –AKADÉMIA BRATISLAVA 2019.

Na výstavisku Incheba Expo Bratislava sa prezentovalo 350 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré dohromady ponúkali viac ako 7 000 študijných odborov.

Veľtrh Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019 prebiehal pod záštitou:

  • Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD.,
  • Veľvyslanca Českej republiky na Slovensku  Gen.por. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D, MBA,
  • Rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marka Števčeka, PhD.,
  • Vedúceho Zastúpenia Európske komisie na Slovensku doc. RNDr. Ladislava Mika, Ph.D.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave využila túto príležitosť pre prezentáciu študijných programov, ktoré ponúka v nasledujúcom akademickom roku.

Uchádzači o štúdium, výchovní poradcovia zo stredných škôl a rodičia nádejných vysokoškolákov sa priamo v našom stánku mohli spýtať na všetko, čo ich zaujíma - k dispozícii im boli pedagógovia a doktorandi UCM. Zároveň im boli poskytnuté informačné brožúry, propagačné materiály a drobné upomienkové predmety s logom UCM.

Veríme, že sme mnohých stredoškolákov zaujali a stretneme sa s nimi v septembri 2020 na pôde našej univerzity!

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 27.9.2019
Dátum aktualizácie: 2.10.2019