Aktuality

Vedecko-odborný seminár Metamorfózy kvality

Pod záštitou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. sa uskutoční vedecko-odborný seminár METAMORFÓZY KVALITY. Seminár organizuje Ústav občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Slovenská asociácia pre kvalitu 

Kde:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v priestoroch zasadačky na prízemí Z0.3, nám. J. Herdu 2,  Trnava, Slovensko

Kedy:
15. 10. 2019 o 10:00 hod.

Viac infomácií nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Zdroj: Ústav občianskej spoločnosti UCM
Dátum vloženia: 30.9.2019
Dátum aktualizácie: 2.10.2019