Aktuality

Riaditeľka ÚOS UCM v Trnavskom rádiu

Dňa 3. októbra 2019 bola v Rannej šou Trnavského rádia riaditeľka Ústavu občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Renata Nováková, PhD

Pani riaditeľka porozprávala poslucháčom o priebehu slávnostného otvorenia nového akademického roka na našej univerzite, priblížila poslanie ÚOS a oboznámila verejnosť s novým študijným programom s názvom Manažment kvality, na ktorý sa budú môcť študenti prihlásiť v nasledujúcom akademickom roku.

Zvukový záznam TU!

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.10.2019
Dátum aktualizácie: 18.10.2019