Aktuality

Študentská pôžička až do výšky 3500€

Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičku študentom vysokých škôl na akademický rok 2019/2020 podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

  • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
  • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
  • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.

Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 3 500 eur.

Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 6 000 eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2019/2020 je stanovená na 3% p.a.

V súlade s § 11 ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosti o pôžičku doručiť do 31. októbra 2019.

Viac TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 15.10.2019