Aktuality

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Zverejnenie mien kandidátov do volieb do ŠRVŠ za UCM, ktoré sa uskutočnia 29. 10. 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h.

Voliť môžu študenti v budovách univerzity v Trnave, Piešťanoch a Špačinčiach. 

Kandidáti:

  • Cintula, Igor (Filozofická fakulta UCM)
  • Lednický, Zdenko (Filozofická fakulta UCM)
  • Paška, Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)
  • Trepáč, Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)

Ďalšie a doplňujúce  informácie budú zverejnené v najbližších dňoch.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Predseda AS UCM v Trnave

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: Predseda AS UCM v Trnave
Dátum vloženia: 18.10.2019
Dátum aktualizácie: 24.10.2019