Aktuality

Infodeň SAIA na UCM – Štipendiá a granty

Vážení študenti, dňa 24.10.2019 sa vo vestibule hlavnej budovy UCM (Nám. J. Herdu 2) uskutoční informačný deň SAIA - Štipendiá a granty, ktorý je určený všetkým záujemcom o štúdium a výskum v zahraničí. Infodeň sa uskutoční v čase od 9.00 do 11.30. hod. Všetci ste srdečne vítaní.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 18.10.2019
Dátum aktualizácie: 23.10.2019