Aktuality

Voľby do ŠRVŠ za UCM

Voľby do ŠRVŠ za UCM sa uskutočnia 29. 10. 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h.

Voľby budú prebiehať:

  • 9:00 - 11:30 - knižnica FPV, Špačince (č. d. 133)
  • 9:00 - 11:30 - Študentská free zóna na J. Herdu
  • 12:30 - 15:00 - miestnosť R 1-2, IFBLR Piešťany
  • 12:30 - 15:00 - kancelária Študentskej rady UCM, Jama

Voliť môžu študenti v budovách univerzity v Trnave, Piešťanoch a Špačinčiach. 

Kandidáti:

  • Cintula, Igor (Filozofická fakulta UCM)
  • Lednický, Zdenko (Filozofická fakulta UCM)
  • Paška, Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)
  • Trepáč, Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)

Z volených kandidátov sa volia dvaja krúžkovaním, nakoľko sú voľné 2 miesta v ŠRVŠ.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Predseda AS UCM v Trnave

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: Predseda AS UCM v Trnave
Dátum vloženia: 24.10.2019