Aktuality

Týždeň vedy a techniky na UCM

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

PODUJATIA UCM V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY 2019

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 28.10.2019
Dátum aktualizácie: 7.11.2019