Aktuality

Výsledky volieb do ŠR VŠ SR

Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 - 2021.

Zvolenými kandidátmi sa stali podľa počtu hlasov:
Trepáč Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie)
Paška Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie)

Zvyšní kandidáti sa stali náhradníkmi v poradí:
Cintula Igor (Filozofická fakulta)
Lednický Zdenko (Filozofická fakulta)

Výsledky volieb sú dostupné vo zverejnenej zápisnici.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: Akademický senát UCM
Dátum vloženia: 5.11.2019
Dátum aktualizácie: 8.11.2019