Aktuality

Prorektor Sýkora na prestížnej medzinárodnej konferencii

V dňoch 4.11. - 6.11.2019 sa v Bratislave uskutočnil v rámci siete GlobalTA štvrtý ročník medzinárodnej konferencie 4th European Technology Assessment Conference s nosnou témou: "Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations".

Cieľom konferencie bolo diskutovať o tom, ako môže hodnotenie technológií a súvisiace činnosti, ako sú vedecké a technologické štúdie (STS), zodpovedný výskum a inovácia (RRI), zapojenie verejnosti a predvídanie prispieť k tvorbe politiky v oblasti vedy, technológie a inovácií a aby sa tvorcovia politík a iné zainteresované strany zapojili do tohto úsilia a naučili sa pohľadu na túto problematiku z viacerých perspektív. Univerzitu sv. Cyrila a Metoda ako kľúčový rečník zastupoval p. prorektor prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Viac: https://bratislava2019.technology-assessment.info/

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 7.11.2019
Dátum aktualizácie: 8.11.2019